Archive for December, 2010

2019 година

Народно читалище „Прогрес” 1939 с. Старцево е основано 1939 година по инициатива на главните учители Коста Георгиев от Ловеч и Иван Пушкаров от Старозагорско, които притежавали отлично умение да приобщават обикновените хора на обич към книгата. Делото на двамата учители продължават учителите ветерани, оставили най-трайни следи за просвещението на житлите от село Старцево- Василка Георгиева от Асеновград, Слава Илиева Попова, Цветана Алексиева от Кюстендил.